Wydrukuj tę stronę

Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz

iSEE jest fundacją utworzoną przez ekonomistów i socjologów w celu prowadzenia badań w dziedzinie szeroko pojętych nauk społecznych. Działania iSEE wyróżniają 3 główne elementy:

  • Poświęcanie szczególnej uwagi problematyce zmiany systemu, czyli transformacji ustrojoweji jej konsekwencjom dla gospodarki i życia społecznego;
  • Przekonanie o dużym znaczeniu percepcji, czyli społecznego odbioru rzeczywistości, dla podejmowanych decyzji, a także dla skuteczności wszelkiego działania, włączając w to działania władz publicznych;
  • Przekonanie o wartości podejścia interdyscyplinarnego w naukach społecznych.

iSEE prowadzi badania naukowe, przygotowuje opracowania, analizy i prognozy na potrzeby własne oraz innych instytucji życia publicznego. Zajmuje się także badaniami rynku i opinii publicznej oraz działalnością wydawniczą. We współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi prowadzi szkolenia, staże, treningi oraz organizuje konferencje, sympozja, wykłady i debaty.

iSEE prowadzi badania odnoszące się nie tylko do rzeczywistości Polski i polskiego społeczeństwa. Obszary naszego zainteresowania badawczego obejmują także społeczeństwa Europy Wschodniej, w szczególności Ukrainy oraz Europy Środkowej.

Dane kontaktowe:

  • Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz
  • ul. Mickiewicza 74 lok. 74
  • 01-650 Warszawa
  • e-mail: office@i-see.org.pl
  • NIP: 525-255-82-01; REGON: 146765790; KRS: 0000468789

Konto: BNP Paribas 62 1750 0012 0000 0000 2246 0307 

 

***