Wydrukuj tę stronę

Ludzie iSEE

Jarosław Jura 

prezes
Zarządu

Doktor nauk humanistycznych. Doktorat obronił w 2006 r., w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie pracy: Rola zachowań interakcyjnych związanych z jedzeniem i piciem. Studium antropologiczne współczesnego Pekinu.Socjolog i socjolingwista. Stypendysta rządu polskiego oraz chińskiego, dzięki czemu studiował na Uniwersytecie Sichuańskim w Chengdu (1996/97) oraz Renmin w Pekinie (1999). Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką współczesnych Chin, a w ciągu ostatnich kilu lat prowadzi badania na temat chińskiej ekspansji w Afryce. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Obraz Chin i Chińczyków oraz kształt interakcji międzykulturowych pomiędzy Chińczykami, a Afrykanami w Zambii i Angoli. Interesuje się socjologią komunikowania, problematyka percepcji i kognitywistyką, tematyką różnic międzykulturowych oraz ilościową analizą danych jakościowych. Włada językiem chińskim oraz angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.

email: j.jura@i-see.org.pl

 

Joanna Konieczna-Sałamatin

wiceprezes ds. rozwoju badań

Socjolog, analityk i nauczyciel akademicki. Doktor habilitowany nauk społecznych. Łączy zainteresowania metodologią badań społecznych i procesami transformacyjnymi w Europie Wschodniej. Tytuł doktora (2002, Instytut Socjologii UW) uzyskała na podstawie pracy poświęconej problemom transformacji ustrojowej i tożsamości narodowej na Ukrainie. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi zajęcia ze statystyki i warsztaty analizy danych ilościowych. W latach 1999-2002 pracowała w Ośrodku Studiów Wschodnich. W 2010 r. kierowała zespołem opracowującym program Podyplomowego Studium Metodologii Badań Rynkowych i Społecznych. Stale współpracuje z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia UW (PEJK).

Jako niezależny badacz i metodolog, uczestniczyła w wielu projektach badawczych w Polsce i Europie Wschodniej. Jest autorką wielu artykułów naukowych, raportów i ekspertyz dotyczących społeczeństwa ukraińskiego oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.

Ostatnie publikacje:

Joanna Konieczna-Sałamatin, Unia europejskich wartości, wyd. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2018.

Joanna Konieczna-Sałamatin, Tomasz Stryjek, Niezgodni wewnętrznie. Ukraińcy i Polacy wobec II wojny światowej i rządów komunistycznych w historii swych krajów, "Kultura Współczesna" 2(101)/2018, s. 204-224.

Joanna Konieczna-Sałamatin, Tomasz Stryjek, Natalia Otrishchenko, Wydarzenia. Ludzie. Historia. Raport z badań sondażowych o pamięci Polaków i Ukraińców w 2018 r., Collegium Civitas, Warszawa 2018.

email: konieczna.salamatin@i-see.org.pl

 

Jan Grzymski

wiceprezes ds. upowszechniania  badań

politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk o polityce (2012), od 2019 roku współkieruje międzynarodową siecią badawczą 'The Limits of EUrope: Challenging the Crisis of European Integration' finansowaną przez UACES - największe europejskie towarzystwo naukowe zrzeszające badaczy Unii Europejskiej (University Association for Contemporary European Studies). Jest dwukrotnym stypendystą Corbridge Trust Scholarship przyznawanym przez Robinson College, Cambridge University (2018, 2015). Odbył szereg wizyt studyjnych, w tym na King's College London (2018) i Royal Holloway University of London (2015) oraz prowadził wykłady gościnne na Uniwersytecie Amsterdamskim (2016), Uniwersytecie w Leuven w Belgi (2014)i oraz w Komisji Europejskiej (2014). Prowadził badania naukowe w Komisji Europejskiej na temat polityki sąsiedztwa i granic Unii Europejskiej (2016-2017). Od 2018 roku współkieruje wraz dr Russellem Fosterem (King's College London) dużymi międzynarodowymi i interdyscyplinarnymi badaniami dotyczącymi kryzysu Unii Europejskiej skupiającymi czołowych badaczy Unii Europejskiej oraz wielu praktyków i policy makers. Jest nauczycielem akademickim, od 2011 roku uczy w programie anglojęzycznych studiów europejskich i stosunków międzynarodowych Uczelni Łazarskiego oraz Coventry University z podwójnym dyplomem (polski i brytyjski).

Najważniejsze publikacje:

Jan Grzymski, Powrót do Europy – polski dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016 (wyróżnione w konkursie na najlepszą monografię 2016 roku przyznane przez Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, 2017)

The Limits of EUrope: Identities, Spaces, Values (red.) Russell Foster, Jan Grzymski, Global Discourse 2019, 9:1 

email: jan.grzymski@i-see.org.pl

Bogna Gawrońska-Nowak

 

Ekonomista, analityk, wykładowca akademicki. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Studiowała na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie w Coimbrze, Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie oraz London School of Economics. Tytuł doktora nauk ekonomicznych (2002, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego) uzyskała na podstawie pracy Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Od 2009 r. kieruje Katedrą Ekonomii na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Handlu i Prawa) i pełni rolę opiekuna studenckiego koła naukowego „Young Researchers” utworzonego przy programach akredytowanych przez University of Wales w Uczelni Łazarskiego. Jest wykładowcą na studiach anglojęzycznych akredytowanych przez Coventry University. Od kilku lat zajmuje się problematyką finansów międzynarodowych, w tym w szczególności rynkiem walutowym. Jej aktywność badawcza obejmuje udział w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki a także Narodowy Bank Polski. Doskonale włada kilkoma językami obcymi, m.in. angielskim i portugalskim.
Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych, z których wiele opublikowała w czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych oraz dwóch książek dotyczących finansów międzynarodowych:

Najważniejsze publikacje:

Bogna Gawrońska-Nowak, Reżimy kursowe wobec niestabilności dotykających europejskie gospodarki wschodzące, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013.

Bogna Gawrońska-Nowak, Niepewność na rynku walutowym. Teoretyczne podstawy. Wyd. Key Text, Warszawa 2008.

email: b.gawronska-nowak@i-see.org.pl

Paul Valdivieso

Ekonomista z wieloletnim stażem międzynarodowym w badaniach ekonomicznych, consultingu i szkoleniach dla biznesu. Paul uzyskał dyplom magistra zarządzania w Andres Bello Catholic University oraz magistra ekonomii w University of Wales. Ukończył także International MBA na Politechnice Warszawskiej. Od 2010 r. do dziś Paul prowadził wiele projektów biznesowych i badawczych będących częścią jego pracy akademickiej - w szczególności dotyczących międzynarodowych strategii zarządzania oraz znaczenia działań biznesu międzynarodowego dla gospodarki światowej. Obecnie uczestniczy w badaniach w dziedzinie makroekonomii oraz wykorzystaniem dorobku nauk kognitywistycznych do analizy transakcji finansowych.

Jest wykładowcą ekonomii na studiach I stopnia. W latach 2004-2009 pracował w dużych firmach konsultingowych, zajmując się m.in. analizą międzynarodowych operacji finansowych w obu Amerykach i Europie.

 


Poprzednia strona: Seminaria - dyskusje - debaty
Następna strona Sprawozdania